- - = = Články | Akce | Fotoreporty | Links = = - -
Celosvětový záchranný pochod

Zachraňte praktikující Falun Gongu, kteří jsou pronásledováni v Číně.

Nedávnou, když jsem jel o mé drahé polovičky, jsem na nádraží v Kolíně potkal jednu slečnu (paní?) a ta mi do ruky dala jistý dvojlist. Vzal sem si ho jen tak, abych neurazil. A řekl si: ?Stejně to za chvíli vyhodím?!! Ale opak byl pravdou.....Když jsem čekal na vlak a neměl co dělat, vzal jsem si jistej dvojlist do ruky a začal číst. Přečetl jsem si to jednou...podruhé...potřetí....a já ještě mnohokrát....a potom zbytek cesty přemýšlel!! Chcete vědět o čem??Tak si ten dvojlist přečtěte taky!!! Nechci vám tady nic vnucovat, ale je to v celku zajímavý.....a uvidíte, že se zamyslíte stejně jak já.

-Účelem SOS! Celosvětového záchranného pochodu je upozornit všechny dobrosrdečné lidi na pronásledování, mučení a zabíjení praktikujících Falun Dafa čínskou vládou. Falun Dafa je duchovní praxe založená na Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti a praktikuje ji více než 100 miliónů lidí na celém světě. Čínská vláda si myslí, že tyto principy nejsou v souladu s komunismem, takže pronásleduje lidi jednoduše proto, že jsou dobří.

Nyní navazujeme spojení se světovou veřejností, abychom podpořili pravdivost, soucit a snášenlivost a ochránili všechny lidi, kteří věří v tyto hodnoty. Toto postihuje nás všechny, zvláště s ohledem na poslední události v Americe. Terorismus, ať je sponzorován státem, tak jak to je v Číně, nebo v jakékoli jiné formě, nemůže být tolerován. Všichni bychom se měli snažit otevřít svá srdce a obejmout ctnost jako odpověď na tyto kruté činy. Putujeme tisíce kilometrů, abychom řejli lidem: ?Otevřete svá srdce, podejte vaši pomocnou ruku a zachraňte praktikující Falun Gongu, kteří jsou pronásledování v Číně. Je to naléhavé!!! Kdyby těmto nevinným lidem nebyla zcela odepřena základní lidská a konstituční práva a kdyby nebyli brutálně pronásledování v totalitním režimu, nebyl by důvod pro Celosvětový záchranný pochod.

Dnes ukazujeme světu tímto Celosvětovým Celosvětovým záchranným pochodem naši podporu čínských praktikujících a naše uznání jejich hrdinství pod takovým nátlakem.

Kontakt:
Email: vweberova @seznam.cz
MěstoJménoTelefon
PrahaVeronika0723/644 149
BrnoBohumil0776/128 765
PoličkaVlaďka0463/729 526
TřebíčVláďa0604/446 062
ŽatecJana0723/910 034
JihlavaZdenka0723/018 655
ChebJarka0607/721 453
BratislavaPeter0903/131 564

Výzva od účastníků celosvětového záchranného pochodu z Lisabonu do Athén, kteří jdou pěšky zhruba 5400 Km.

Jako část pochodu pravdy Falun Dafa a cesty Pravdivosti-Soucitu-Snášenlivosti, jsem šel pěšky a cvičil jsem ve vašem městě. To je část celosvětového ?pochodu? o život a smrt ? SOS! Naléhavé: zachraňte praktikující Falun Gongu, kteří jsou pronásledování v Číně. Lidé, kteří si v Číně vybrali být mírumilovní a postavit se za ? Pravdivost-Soucit-Snášenlivost? jsou veřejně napadání, biti a vsazování za mříže, aby byli mučeni a terorizováni. Tato krize postihuje každého muže, ženu a dítě kdekoli, kteří chtějí byt mírumilovnými a dobrými lidmi. Vaše dopisy podpory jsou třeba k záchraně mírumilovných praktikujících Fakun Gongu, kteří ochraňují tyto principy v Číně, riskují vlastní životy a obhajují dobrou a šlechetné ctnosti ?Pravdivosti-Soucitu-Snášenlivosti? pro všechny dobré lidi. Kanada má petice, v kterých žádá vyslání záchranného týmu SOS do Číny, aby osvobodil všechny praktikující Falun Gongu a zahájil mezinárodní vyšetřování zločinů Číny proti Falun Gongu. USA hlasovaly na kongresu o lidských právech v článku188, aby byla Čína zastavena v mučení a terorizování svých vlastních lidí. Přišel jsem z Kanady, abych představil ?pochod pravdy Falun Dafa? a abych vyzval lidská srdce. Jak může svět přežít bez pravdy a upřímnosti, bez soucitu a laskavosti, bez snášenlivosti, trpělivosti a výdrže? Dobří, mírumilovní lidé musí být respektováni a ctěni. Podpora Falun Gongu od všech dobrosrdečných lidí ? která pomáhá obhájit pravdu a mírumilovnost ? ukazuje úctu a čest nejvyšší kvality a odmítání vzdát se zlu a strachu. Pronásledování musí být zastaveno, aby všichni z nás, kteří chceme mír a dobro, mohli být osvobozeni. Záchrana praktikujících Falun Gongu v Číně ukazuje, že nám na tom záleží. Povězte všem, které znáte, že Falun Gong (Falun Dafa) je dobrý. To co se děje v Číně jsou zločiny proti lidskosti a musí být zastaveny.


Komentáře k Falun Gongu

?...nejen, že tito lidé (praktikující Falun Gong) nejsou nebezpeční, ale jsou také hluboce ctihodní... Věří ve zlepšování své duchovnosti a cvičení ve velkých skupinách, což se stalo dosti zřetelné a (činský) režim nemá rád, když se lidé shromažďují, kromě toho, co sám organizuje..... (vláda) je v podstatě ta samá, která zpustošila Čínu, během Velké kulturní revoluce? ? Lord Moyne, Daily Telegraph, 21.10.1999

Brutální pronásledování Falun Gongu čínskou vládou je přímým porušováním základních lidských práv... Vláda ČLR by měla ukončit persekuci praktikujících Falun Gongu. ? US Prohlášení kongresu, schváleno jednohlasně 18.11.1999


Pronásledování Falun Gongu v Číně

Od svého představení v Číně r. 1992 panem Li Hongzhi, popularita Falun Gongu prudce vzrostla. Vládní průzkum odhadl, že 70 až 100 miliónů lidí v Číně praktikovalo Falun Gong. Do roku 1999 čínská vláda tuto praxi nejen dovolovala, ale také uznávala a udělovala jí a jejímu zakladateli pocty, zvláště pro přínos zdraví, kterému se praktikující těší.

Avšak v červenci r. 1999, několik měsíců poté, co tisíce praktikujících šly do Pekinngu, aby mírumilovně žádaly o propuštění uvězněných praktikujících v Tianjin a svobodu praktikovat svoji víru, režim Jianga Zemina prohlásil Falun Gong za nezákonným a zahájil brutální utlačování, která se vyrovná ve své krutosti Velké kulturní revoluci. Osobně rozhodnut zničit tuto praxi, Jiang Zemin nařídil vládu teroru proti miliónům čestných čínských občanů a jejich rodinám. Podobně jako používání gestapa Hitlerem v nacistickém Německu, v Číně dnes fungují speciální vládní úřady nazývány ?610?, které pracuji ve všech úrovních vlády i v zahraničí a řídí persekuci praktikujících Falun Gongu.

V Číně více než 70 miliónů lidí praktikuje Falun Gong ? daleko více než těch, kteří se hlásí ke komunistické straně. Někteří nazvali persekuci bojem mezi ?dobrem a zlem?. Mělo by cenu žít ve vesmíru bez pravdy, soucitu a tolerance? Pronásledování Falun Gongu musí skončit!!

  • Ví se, že mnoho nevinných lidí bylo umučeno k smrti. To zahrnuje masové zavraždění patnácti žen v pracovním táboře Wanjia v červnu 2001. Podle zdrojů čínské vlády skutečný počet případů smrti přesahuje jeden tisíc. Praktikující byli násilně odvedeni ze svých domovů, vyhozeni z práce, vyloučeni ze škol, byla jim odepřena státní služba i jejich penze, byli vystaveni obrovským pokutám a přímému vykrádání jejich domů policisty. Tisíce byly uvězněni, vystaveny převýchově, mučeny, poslány do táborů nucených prací, zneužívány v psychiatrických ústavech a odsouzeny do vězení bez soudního procesu nebo práva na odvolání. Dokonce často dochází i k znásilňování žen, které praktikují Falun Gong. Jen ti, kteří se písemně vzdají své víry a souhlasí s tím, že se budou podílet na veřejném hanobení Falun Gongu a na ?reformování? uvězněných praktikujících, mohou být propuštěni. Více než 220 praktikujících zemřelo díky mučení (které zahrnuje bití, elektrické šoky, znásilnění, nucený potrat, zmrzačení, svazování končetin do zvrácených pozic a mnoho dalších) v policejní vazbě
  • Více než 50 000 praktikujících je nezákonně uvězněno za to, že praktikují
  • Více než 10 000 praktikujících je odsouzeno až ke třem rokům v koncentračních táborech
  • Více než 1 000 praktikujících je posláno do psychiatrických léčeben, kde jsou mučeni a jsou jim násilně vstřikovány injekce ničící nervový systém
FALUN GONG (FALUN DAFA)

Falun Gong, zvaný také Falun Dafa, je ceelostní systém sebezdokonalování, který má kořeny ve starověké čínské tradici. Praktikující kultivují nebo zdokonalují svoji mysl, tělo a ducha tím, že realizují ve svých životech učení Falun Dafa, které je založeno na univerzálních principech Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti.

Účinnost Falun Dafa ve zlepšování zdraví spolu s univerzálními principy rychle učinily praxi populární na celém světě. Od té doby, co byla představena široké veřejnosti v r. 1992 panem Li Hongzhi, Falun Dafa upoutal milióny lidí ve více než 40 zemích. Ve většině významných měst a na universitách ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii a Evropě jsou skupiny, které praktikují Falun Dafa. Falun Dafa praktikují lidé všech povolání a vrstev, protože Falun Dafa přesahuje všechny hranice. Tato praxe se rozšířila z velké části cestou ústního podání, protože ti, kteří se jí učí, obvykle považují její přínosy za příliš dobré na to, aby si je nehcali pro sebe.

Knihy a učení: Praxe Falun dafa je jednoduchá, avšak hluboká a účínná. Skládá se ze dvou částí: sebezdokonalování skrze studium učení pana Li a pěti jemných cvičení. Cvičení, která zahrnují meditaci, jsou snadno naučitekná, příjemná a současně uvolňují a dodávají energii. Mnoho studentů Falun Dafa je rádo dělá venku ve skupině. Učení je vyloženo v knize Falun Gong a Zhuan Falun a je dostupné ve více bez tuctu světových jazycích , včetně češtiny a slovenštiny. Všechny knihy je možné si zdarma stáhnout z netových stránek: volny.cz/falundafa/, falungong.sk, nebo falundafa.org.

Principy praxe: Přínosy praktikování Falun Dafa sahají od zlepšení zdraví a získání nové enrgie až po mentální jasnost, rozpuštění stresu a vnitřní mír. Falun Dafa přesahuje snahu získat pevné zdraví a dobrou kondici, usiluje o moudrost a osvícení. V srdci praxe se nacházejí tři nejvyšší principy: pravdivost, soucit a snášenlivost. Studováním knih a cvičením praktikující usilují o to, aby se stali lepšími lidmi tím, že žijí podle těchto principů. Kde mohu začít? Můžete navštívit výše zmíněné internetové stránky.Pro milióny lidí je praxe Falun Gong částí jejich každodenního života. Považují ji za radostnou investici svého času, která vede ke zdraví a štěstí a která se vyplatí. Vše co se požaduje je otevřená mysl a ochotné srdce. Každý je vítán. Zveme vás, abyste vyzkoušeli tuto jedinečnou praxi.-


Už víte proč jsem tak přemýšlel......Sám o sobě!!!!!!!!!! A co vy.......

- = 02.12.2001, Newmi = -

Infokanál M-Y.CZ
© 2000 R.A., R.D., R.K., P.T. autorské podmínky