- - = = Články | Akce | Fotoreporty | Links = = - -
Autorské podmínky

Autorské podmínky vztahující se pro obsah toho Infokanálu.


§1 Prohlášení

a) Toto je prohlášení, ve kterém jsou stanoveny autorské podmínky vztahující se k Infokanálu M-Y.CZ.

§2 Vydavatel

a) Vydavatelem informačního kanálu M-Y.CZ "Infokanál M-Y.CZ" (dále jen jako "Infokanál") je občanské sdružení M-Y.CZ.

§3 Obsah

a) Autorský zákon (121/2000 Sb.) se na tomto Infokanálu vztahuje na:
- textový obsah (použití upravuje §5, odst. a) a b) tohoto prohlášení),
- obrazový obsah (použití upravuje §5, odst. a) tohoto prohlášení),
- používané logotypy (viz. §4, odst. a) a b), použití upravuje §5, odst. c) tohoto prolášení),
- na články (použití upravuje §5, odst. a) a b) tohoto prohlášení),
- na ostatní prvky Infokanálu (není-li upraveno v §5, odst. a) a b) tohoto prohlášení).

§4 Logotypy

a) Používaným logotypem pro určování stránky původu a jako hlavní zástupný symbol Infokanálu je tato ikona:

Popisek tohoto logotypu musí být "Infokanál M-Y.CZ - info.m-y.cz".

b) Jako název Infokanálu je používán tento logotyp:

Infokanál M-Y.CZ - info.m-y.cz

Popisek tohoto logotypu musí být "Infokanál M-Y.CZ - info.m-y.cz".

§5 Použití, citace

a) Není-li u textu, obrazu, článku či ostatního prvku Infokanálu výslovně uvedeno, že je tento text, obraz, článek či ostatní prvek Infokanálu volně šířitelný, je použití těchto bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno.

b) Je-li citován text, obraz, článek či ostatní prvek Infokanálu, musí být u této citace řádně uveden zdroj - "Infokanál M-Y.CZ - info.m-y.cz".

c) Logotyp smí být používán pouze a jen pro informační účely. Musí být současně s ním uveden název "Infokanál M-Y.CZ" a internetová adresa "info.m-y.cz". Použití pro jiné účely musí být písemně schváleno vydavatelem.

§6 Ostatní skutečnosti

a) Toto prohlášení neupravuje všechny skutečnosti. Proto zde nevyjasněné skutečnosti se řídí platnými zákony České republiky.


Případné dotazy zasílejte na adresu redakce: info@m-y.cz.


- = 15.12.2020, Redakce Infokanálu = -

Infokanál M-Y.CZ
© 2000 R.A., R.D., R.K., P.T. autorské podmínky