- - = = Články | Akce | Fotoreporty | Links = = - -
Chtějí mladí lidé zpátky komunismus?

Tuto otázku jsem si položil hned poté, co jsem v televizi uviděl první odhady výsledků voleb. Nevím jak ostatní, ale já jsem byl ohromen a taky hodně zklamán z obrovského vzestupu komunistů.

Když jsem v roce 1989 jako žák 3. třídy sledoval své okolí, jak jásalo, že končí ta "zlá" éra a začíná období svobody a demokracie. Když jsem viděl po letech v televizi, jak lidé radostí pláčou, že se konečně obnoví spravedlnost, že se vrátí lidé věznění režimem pro své politické názory. Už tehdy jsem doufal a přál si, abych nikdy nemusel zažít něco podobného.

Jak roky plynuly začaly se i mezi mými vrstevníky šířit názory, jak jsme se za komunistů náramně měli, jak bylo všechno levné, jak jsme mohli jezdit za málo peněz na rekreace atd. Avšak o tom, jak se mohlo krást, jak se mohlo v práci pít a jak se nemuselo pracovat, se nemluví. Už si ani nedokážeme představit, že se stály velké fronty na toaletní papír, plenky pro malé děti, ovoce a vlastně téměř na všechno. Zapomněli jste na to, jak jste nemohli studovat, protože jste nebyli v KSČ nebo, že někdo z rodiny byl letec u RAF a pomáhal osvobodit naši zem? Opravdu mě šokují zprávy některých mých učitelů, kteří vyučují na Právnické fakultě v Brně, museli pracovat jako dělníci, protože byli svými názory nepohodlní pro tehdejší režim. Je třeba si položit otázku. Kde se udělala chyba?

Osobně si myslím, že v nedostatečné informovanosti. O komunistickém režimu ví velmi málo mladých lidí pravdu. Dozví se možná něco jen z novin, kde jsou však jen kusé informace a ještě k tomu zkreslené v důsledku lobby zahraničních vlastníků většiny novin. V školách se většinou "dostanou" maximálně do roku 1945 a dál už jen výjimečně. Nejhorší však je, že se dezinformace o bývalém režimu dozvídají mladí lidé od svých rodičů a prarodičů. Vždyť už se konečně musí plně odkrýt zločiny komunismu. Mladí lidé musí pochopit, že volit komunisty je podobné jako jít znovu volit Sudetendeutsche Partei, což byla obdoba NSDAP u nás. Toto tvrdé srovnání zde uvádím proto, že sám předseda KSČM mluví o zločinech komunismu tak, že je úplně bagatelizuje. Co si pak může člověk myslet o tom, že se stane, kdyby se někdy dostali opět k moci.

Doufám, že toto byl "poslední záchvěv před smrtí" a že se tento vzestup už nebude nikdy opakovat. To jste všichni zapomněli?


Někoho by tato informace spíše pobavila, ale myslím, že je k zamyšlení, když se člověk dozví, že turisté z Japonska nevěřili svým očím, když na Václavském náměstí právě probíhal mítink KSČM a tam oni viděli, jak se zpívají komunistické písně a všichni se oslovují soudruhu a soudružko!


- = 20.06.2002, Honza = -

Infokanál M-Y.CZ
© 2000 R.A., R.D., R.K., P.T. autorské podmínky