- - = = Články | Akce | Fotoreporty | Links = = - -
Jak volit?

Letošní komunální volby s sebou přinášejí mimo jiné také změnu ve způsobu hlasování, který se Vám pokusím přiblížit.

Letošní komunální volby s sebou přinášejí mimo jiné také změnu ve způsobu hlasování, který se Vám pokusím přiblížit.

Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

Lze volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. v případě města Žamberk je toto číslo 21. Zaškrtnete-li více kandidátů, bude Vaše volba neplatná! Volič může na hlasovacím na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeny kandidáti jednotlivých volebních stran.

Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty může volič nejvýše jednu volební stranu.

Dále, což je novinka, může označit v křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty může volič nejvýše jednu volební stranu, i v případě plného obsazení - 21, a následně označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny kandidáti ostatních stran. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva (v Žamberku - 21), kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Nedávají se tedy, jako v minulých volbách, preferenční hlasy uvnitř zvolené strany, kdy se mohlo ovlivnit pořadí kandidátů.

Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové volební komise. Volič po opuštění prostoru určenému pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Volič, který se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.

Doufám, že Vás složitosti při vyplňování neodradí od účasti v nadcházejících volbách.


Animovaný manuál možných způsobů hlasování


- = 14.10.2002, Honza = -

Infokanál M-Y.CZ
© 2000 R.A., R.D., R.K., P.T. autorské podmínky