- - = = Články | Akce | Fotoreporty | Links = = - -
Jsem nespokojen s postupem inspekce ministra vnitra

Následující text jsem odeslal na adresu: stiznosti@mvcr.cz... To, co jsem slyšel z úst policejní mluvčí min. týden mě totiž, slušne řečeno, pěkně nadzvedlo. Aby policie masivně porušovala zákony a její mluvčí se mi přes tv obrazovku vysmála do xixtu a dělala ze mě idiota... tak na to vážne nemám žaludek ani nervy!

Dobrý den,

rád bych vyjádřil svou hrubou nespokojenost s postupem Inspekce MV v případě bití účastníka CzechTeku 2005 čtyřmi policisty z Chebu.

Z veřejně známých záběrů tohoto incidentu je naprosto zřejmé, že policisté bili a kopali ležícího bezbranného člověka. Přesto Inspekce MV shledala jejich počínání zákonným, což odůvodnila způsobem, jejž považují za nestoudný výsměch veřejnosti.

Dále mám hodnověrné, ač nepotvrzené informace (např. od pracovníků Ligy lidských práv, ale i z dalších zdrojů), které mluví o zastrašování, urážení a jiném ponižování svědků překračování zákonů policisty na CzechTeku, a to ze strany pracovníků Inspekce MV. Pokud je to pravda, bylo by to zcela nepřípustné. Požaduji, aby bylo řádně a důkladně prošetřeno, zda se pracovníci inspekce nedopouštěli v kauze CzechTek trestných činů zneužívání pravomoci veřejného činitele (§ 158) a nadržování (§ 166).

Jsem upřímně zděšen, že policejními psychotesty projdou a do zásahové jednotky se dostanou lidé, kteří zcela evidentně nejsou schopni ovládnout svou agresivitu. Nechápu, jak může stát svěřit ostře nabité zbraně do rukou lidí, kteří dle mého názoru patří na psychiatrii pro své agresivní, násilnické a sadistické sklony.

Jsem zhnusen tím, že je policie na jedné straně nasazována proti lidem, kteří nepáchají žádné zločiny, zatímco na straně druhé není často schopna zabezpečit elementární veřejný pořádek tím, že by potlačovala drobnou kriminalitu a nebezpečné přestupky (zejména pak ty proti pravidlům silničního provozu); že není schopna potlačovat extremistické srazy, které dle mého názoru představují pro společnost výrazně vyšší nebezpečí než tanečníci na odlehlé louce.

Jsem zhnusen tím, že daně, které jako řádný občan České republiky platím, jsou využívány k mlácení mých přátel, zatímco na jiné, jistě potřebnější, úkoly stát nemá (zanedbaná dopravní infrastruktura, podpora vědy, kultury).

Připojuji se tímto k iniciátorům hnutí policejnistat.cz a požadují neprodleně zveřejnění konkrétních zákonů a paragrafů, které vedly k zablokování přístupové cesty, k zákroku na CzechTeku, k nasazení donucovacích prostředků. Žádám také o zveřejnění jmen velitelů zásahu. Dále požadují urychleně prošetření všech případů policejního násilí na účastnících Czechteku 2005, prošetření důvodů, které vedly velkou část zasahujících policistů k tomu, že nebyli vybavení služebními čísly, což je jejich zákonná povinnost.

Sděluji vám, že dle mého názoru byl policejní zásah na CzechTeku nezákonný, neboť byl, porovnám-li hrozící škody na majetku na jedné straně a desítky zraněných, 31 mil. Kč nákladů a škody způsobené zásahem na straně druhé zcela jasné nepřiměřený, přičemž právě přiměřenost je základním atributem zákonnosti jakohokoli policejního úkonů.

Domnívám se, že chceme-li Českou republiku nazývat právním státem, musí být zákonu zcela podřízen zejména ten, kdo jeho dodržování má vymáhat a hlídat, tedy policie. V opačném případě Česká republika právním státem není a je mým základním lidským právem nepovažovat její orgány za legitimní.


- = 13.12.2005, Sine Nomine = -

Infokanál M-Y.CZ
© 2000 R.A., R.D., R.K., P.T. autorské podmínky